STRONA GŁÓWNA | ARTYKUŁY | ŚWIADECTWA | KAZANIA | PIEŚNI | BIBLIA MP3 | VIDEO | PROGRAMY | DOWNLOAD | KONTAKT
szukaj:

Kim jesteśmy
 
o nas
zasady naszej wiary
rys historyczny
konta bankowe
kontakt z nami

 

Spotkania
 
Zapraszamy na spotkania z ewangelią w każdy czwartek godz. 18.00 oraz niedziela godz. 10.00. w Mławie ul. Andersa 26. W dni Świąteczne przypadające w czwartek, spotkania odbywają się o godz. 10.00. Na miejscu do nabycia Pismo Święte i literatura chrześcijańska
 

Statystyki
 

Obecni na stronie:
 Obecnie jest:
  zalogowanych: 0
  gości na stronie: 7

 Odwiedziło nas osób:
  dzisiaj: 896
  ogólnie: 5026033
 

Witamy!
 

Jesteśmy wspólnotą ludzi wierzących w Boga, którzy zbudowali swoją wiarę na autorytecie Pisma Świętego, odrzucając tym samym tak zwane nieomylne autorytety ludzkie. Każdy z nas doświadczył duchowego głodu, jakim jest potrzeba osobistego poznania Boga przez nawiązanie z Nim osobistej społeczności. Ponieważ żadna religia nie była w stanie zaspokoić tego pragnienia ani poprzez różnego rodzaju ceremonie, ani obrzędy wymyślone przez ludzi, koniecznym stało się powrócić do Ľródła wiedzy i objawienia Bożego, jakim jest Pismo Święte. Ono uczy, żezbawienia prowadzi przez wiarę w Boże Słowo "...mówił, więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w niego; Jeśli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi." (Ew.Jana8:31-32). Dzięki Bożemu Słowu mogliśmy poznać, że ludzkość jest w stanie duchowego upadku, ponieważ przez nieposłuszeństwo naszych pierwszych rodziców Adama i Ewy wszyscy staliśmy się grzesznikami. Odziedziczywszy zatem grzeszną naturę, nie byliśmy w stanie przeciwstawić się skutecznie grzechowi ani też podobać się Bogu. Pan Jezus powiedział: "Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, każdy kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu, a niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz syn pozostaje na zawsze." (Ew.Jana8:34-35). A pozostając niewolnikami grzechu, nie mogliśmy być jednocześnie dziećmi świętego Boga. Dla tych, którzy przez wiarę w Słowo Boże uświadomili sobie ten tragiczny stan, w jakim znaleĽliśmy się jako grzesznicy. Jak balsam dla duszy stały się słowa obietnicy, które wypowiedział Pan Jezus: "Jeśli więc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie." (Ew.Jana8:36). Oto Boża recepta na zbawienie grzesznika. Jedynie Pan Jezus jest zbawicielem. On dokonał dzieła zbawienia na krzyżu, kiedy wydał okrzyk zwycięstwa "wykonało się." Gdyby dzieło zbawienia nie było ukończone przez Pana Jezusa nie mógłby On pójść do nieba, nie skończywszy tego dzieła jakie miał wykonać. Świadectwo to jest prawdziwe gdyż czytamy: "A gdy Jezus skosztował octu, rzekł; Wykonało się! I skłoniwszy głowę, oddał ducha". (Ew.Jana19:30). Co się jeszcze wydarzyło, gdy Chrystus umarł na krzyżu? Czytamy: "...wtedy zasłona świątyni rozdarła się na dwoje, od góry aż do dołu." (Ew.Mat.15:38). Zasłona ta była obrazem grzechu oddzielającego nas od Boga i została rozdarta na świadectwo, że droga do Boga jest otwarta dla każdego, kto wierzy w zbawienie przez ofiarę, jaką złożył Pan Jezus Chrystus na krzyżu Golgoty. Jakiego uczynku dokonał łotr na krzyżu, aby być zbawionym? Przyznał, że jest grzeszny i że zasłużył na karę. Potem zwrócił się do Pana Jezusa jako zgubiony grzesznik, prosząc by Ten kiedy wejdzie do swego królestwa, zagwarantował mu w nim miejsce. Pan Jezus nie tylko dał mu przebaczenie, ale i pewność zbawienia i to jeszcze za życia, kiedy powiedział do niego: "Zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju." (Ew.Łuk23:43). Zbawienie jako dzieło Boże jest zatem darem łaski Bożej i nie możemy nic do niego dodać, a ci, którzy je przyjęli, mają prawo być pewni tego, co otrzymali. Tak również uczy Pismo Święte: "Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar. Nie z uczynków, aby się, kto nie chlubił. Jego, bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili." ( Efezjan2:8-10). Jesteśmy, zatem ludĽmi, którzy jako grzesznicy przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa i w Jego zbawienie dokonane na krzyżu, dostąpiliśmy przebaczenia grzechów, otrzymaliśmy Ducha Świętego, staliśmy się dziećmi Bożymi i uczniami naszego Zbawiciela. Wierząc według nauki Nowego Testamentu w powszechne kapłaństwo wszystkich wierzących, jako kapłani, pragniemy rozgłaszać jego chwałę i cnotę, zwiastując Ewangelię zarówno słowem jak i osobistym świadectwem życia. Oczekując Jego powtórnego przyjścia po swój Kościół, żyjemy w uświęceniu, które sprawuje Duch Święty, mieszkający w każdym człowieku wierzącym w Pana Jezusa. Modlimy się do Boga, aby jak najwięcej ludzi zostało uratowanych od wiecznego potępienia przez przyjęcie Jezusa jako swego osobistego Zbawiciela i Pana. Dlatego też gotowi jesteśmy składać świadectwo o tym zbawieniu każdemu człowiekowi, także na łamach tego serwisu internetowego, udostępniając wszystkim zainteresowanym wykłady Słowa Bożego w formie kazań, pieśni, świadectw (mp3), artykułów, itp. [więcej »]


 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Kościół Wolnych Chrześcijan w Mławie © 1998-2016
Misja Chrześcijańska FILADELFIA

Siokszar by jPortal

Nowe pliki
 
Księga Objawienia 21:1-8
Ewangelia Mateusza 5:1...
Księga Objawienia 20:1...
Ewangelia Mateusza 4:1...
Ewangelia Mateusza 3:1...
Księga Objawienia 19:1...
Ewangelia Mateusza roz...
Ewangelia Mateusza 2:1...
Ewangelia Mateusza 1:1...
List do Hebrajczyków 1...
Księga Objawienia 18:1...
Ewangelia Mateusza 1:1...
Księga Objawienia 17:1...
List do Rzymian roz. 16
Księga Objawienia 16:1...
Usługa ze spotkania br...
Drzwi dla owiec
List do Rzymian 15:22-33
Księga Objawienia 15:1-8
List do Rzymian 15:14-22
[więcej »]
 

Zmiana wyglądu
 
Zmień wygląd serwisu